Svaka kompanija, proizvod ili brend nastaju uz dobro ime.

Ali pitanje je: da li to ime može da putuje svetom?

Lingvistička validacija imena brenda podrazumeva proces provere naziva proizvoda ili brendova u odnosu na jezik ili jezike ciljnog tržišta na osnovu niza parametara. Ovaj proces lingvističke provere je ključan kada ulazite na nova tržišta gde se govore drugi jezici, na kojima naziv vašeg proizvoda ili brenda može zvučati potpuno drugačije, poprimiti pogrešne konotacije ili izazvati nesporazume.

Lingvistička provera je najsigurnija metoda kojom možete da utvrdite da li je naziv vašeg brenda globalno prihvatljiv u drugim jezicima i kulturama. Samo ime ne mora da ima pozitivno značenje – ili čak bilo kakvo značenje – ali ako se proizvod plasira na stranom tržištu sa nazivom koje govornicima ciljnog jezika nije lako izgovoriti ili ima negativne konotacije u toj geografskoj regiji, to se može negativno odraziti na prihvatanje proizvoda ili brenda.

Veliki je broj primera naziva brendova ili proizvoda koji savršeno funkcionišu na jednom jeziku, a potpuno suprotnu poruku prenose na drugom. Neke od velikih multinacionalnih kompanija je imalo sličan lingvistički problem prilikom plasiranja proizvoda na nova tržišta sa pogrešno shvaćenim ili neprihvatljivim nazivima u prevodu.

Proces validacije poslovnog imena vam omogućava da testirate prihvatljivost imena na različitim tržištima pre konačne odluke o izboru poslovnog imena, naziva brenda ili proizvoda.

Lingvistička provera obuhvata nekoliko segmenata: lakoću izgovora imena, sličnost sa uvredljivim rečima u drugim jezicima, kulturološku prihvatljivost i estetiku (kako „leži“ uhu izvornog govornika), kao i moguće negativne konotacije vezane za naziv.

Uspešno izvršena lingvistička analiza naziva može da spreči nesporazume koji konačno čak mogu dovesti do otuđenja vašeg brenda ili povećanih troškova za promenu naziva firme, brenda ili proizvoda.

Da bi se izvela detaljna lingvistička provera, ili lingvistička analiza, potrebni su izvorni govornici (više njih) ciljnog jezika, koji žive na geografskoj lokaciji ciljnog tržišta, sa dobrim poznavanjem brendiranja, a koji takođe tečno govore izvorni jezik brenda i imaju osećaj za istoriju i kulturu oba tržišta.

Ako želite da plasirate svoj proizvod ili brend na novo tržište i želite pomoć u izboru prave poruke u adekvatnom kulturološkom kontekstu, EUROTRANSLATE može da osigura da je poruka koju vaš brend prenosi odgovarajuća za željeno tržište.

Teškoće u razumevanju

Teškoće u razumevanju

Kada se ime vašeg brenda tačno izgovori, može da zvuči kao neka druga reč u ciljnom jeziku ili da se lako zameni za neku drugu reč i pogrešno čuje, stvarajući neželjene asocijacije, nekada čak i sa drugim brendom ili proizvodom.

Uvredljive reči

Uvredljive reči

Vaš naziv brenda ili deo naziva mogu podsećati na nešto vulgarno, nepristojno, provokativno ili mogu imati nenamerno dvostruko značenje na ciljnom jeziku.

Teškoće u izgovoru

Teškoće u izgovoru

Naziv brenda ili proizvoda može biti težak za izgovor u ciljnom jeziku, može imati glasove koji ne postoje u tom jeziku ili može imati dvosmisleno značenje ili vući na izgovor sličan već postojećem proizvodu ili brendu.

Neželjene konotacije

Neželjene konotacije

Ako naziv brenda treba da asocira na nešto pouzdano i sigurno, bilo kakva asocijacija na slabost ili negativno značenje može da zbuni mušterije. Dodatno, ako je naziv sličan poznatom brendu, proizvodu ili kompaniji koji već postoje na ciljnom tržištu, treba razmisliti o promeni.

Pozovite nas i saznajte više o lingvističkoj analizi naziva brenda