Eurotranslate vam pruža usluge formatiranja i dizajna, koje spadaju u ključne faze prevodilačkog procesa. DTP (Desktop publishing) ili formatiranje teksta podrazumeva pripremu za prevođenje kako bi se prevod vizuelno poklopio sa originalom.

Za brošure, prezentacije, marketinške materijale i drugu dokumentaciju koja zahteva posebno formatiranje, DTP je obavezan korak. S ovim na umu, pružamo usluge višejezičnog formatiranja teksta kako bi dokumentacija bila i vizuelno lokalizovana za ciljnu grupu.

Raspored elemenata i vizuelni izgled dokumenta, bez obzira da li su u pitanju tehnička uputstva ili marketinški materijal, mogu da znače razliku između uspešnog, upečatljivog, čitkog sadržaja i nečitkog haosa! Ovo se posebno odnosi na dokumente koji treba da budu prevedeni na više jezika, koji su možda potpuno različiti, pa bi onda logika rasporeda elemenata, širenje ili sužavanje teksta na različitim jezicima, kao i tok rečenica i gramatičkih struktura, mogli potpuno da promene izgled izvornog dokumenta.

Još jedna ključna funkcija DTP usluge je provera da li je svaki dokument vizuelno prihvatljiv sa kulturološke tačke gledišta. Određeni vizuali ili izbor boja mogu biti uvredljivi u nekim kulturama i moraju biti prilagođeni lokalnom tržištu. Dizajn takođe može da nosi određene gramatičke implikacije, jer pojedine zemlje drugačije koriste znake interpunkcije.

Tokom DTP procesa, jednako je važno obezbediti izgled, kao i tačnost sadržaja dokumenta: mala tipografska greška ili prevod koji je kulturološki neodgovarajući imaće negativan efekat na reputaciju brenda ili čak izazvati odlaganje kampanje, uz dodatne troškove – ili još gore: jedna pogrešna cifra u medicinskim dokumentima može da izazove povlačenje proizvoda, pogrešnu dijagnozu ili čak pogrešnu terapiju za pacijenta.

https://eurotranslate.rs/wp-content/uploads/2018/06/bad-dtp-1-300x300.png
DTP u agenciji Eurotranslate

Naši višejezični DTP stručnjaci sarađuju sa prevodilačkim timom, sa zadatkom da obezbede da prevedeni sadržaj izgleda jednako dobro kao original. Prevod ne samo treba da izgleda, već i da zvuči jednako upečatljivo, te su naši DTP eksperti i naši prevodioci posvećeni tome da konačni lokalizovani dokument u potpunosti odgovara dizajnu i strukturi originala.

Sve potencijalne štamparske greške se ispravljaju u fazi korekture, koja prati DTP obradu. Na ovaj način dajemo vam dokument potpuno spreman za štampanje i slanje u štampariju.

Prednosti formatiranja dokumenata u toku prevođenja:
 • Vizuelni identitet se podudara sa originalom
 • Zadržava se integritet i struktura stranice
 • Miran san za klijenta
 • Povoljniji rokovi i cene u poređenju sa poveravanjem ove usluge trećim licima
 • Prevedeni materijal neće biti samo tehnički tačan, već i kulturološki odgovarajući
 • Možete nam poveriti prilagođavanje prevoda u font ili karaktere bilo kog jezika
Višejezične DTP usluge su:
 • Primarna analiza sadržaja
 • Upravljanje fontom i tipografijom
 • Prilagođeno formatiranje i struktura stranice
 • Stvaranje i prilagođavanje grafičkih elemenata
 • Konverzija dokumenata za različite platforme
 • Kreiranje DTP fajla za posebne ciljne jezike
 • Kontrola kvaliteta
DTP pomoć – česte nedoumice

Izgled i format prevodilačkog projekta, kao i jezik i tip dokumenta, odrediće vreme, količinu posla i cenu prevoda.

 • Različiti jezici zauzimaju različitu količinu prostora
 • Slike i grafika zahtevaju posebnu vrstu uređivanja
 • Ako izvorni dokument, u bilo kom formatu, ima slike ili grafičke elemente koji ne mogu da budu uređeni u istom formatu, onda je dodatno, specijalno uređivanje potrebno kako bi dokument bio u potpunosti preveden
 • Različiti formati dokumenata mogu da budu komplikovani

Ponekad je izvorni dokument u PDF formatu, a potrebno je isporučiti DOCX dokument. Međutim, ponekada, kada se konvertuje dokument, formatiranje se menja – nekada samo malo, ali ponekad mnogo više.

Ponekad je izvorni dokument u PDF formatu, a potrebno je isporučiti DOCX dokument. Međutim, ponekada, kada se konvertuje dokument, formatiranje se menja – nekada samo malo, ali ponekad mnogo više i onda je DTP stručnjacima potrebno dosta vremena da sve prilagode kako bi prevedeni dokument izgledao isto kao original. Ako postoji mogućnost da pošaljete izvorni dokument kao DOCX fajl, što znači da je izmenjiv, to bi dosta olakšalo i ubrzalo posao prevodilačkog tima, a samim tim i vama smanjilo troškove.

Pre nego što prevedete ili objavite sledeću grupu dokumenata, obratite pažnju na sve važne elemente:

 • Održavanje dosledne interpunkcije i strukture dokumenta na svim jezicima
 • Pronalaženje i ispravka svih oštećenih fontova
 • Očuvanje slojeva svih traženih revizija
 • Ispravljanje svih odstupanja od izvornih fajlova
 • Obaveštenje o svim neregularnostima u prevedenom sadržaju i svim greškama
Koliko košta DTP formatiranje? Proverite cene ove usluge.
Nudimo uslugu na sledećim jezicima:
 • engleski
 • nemački
 • španski
 • italijanski
 • francuski
 • srpski
 • slovenački
 • bosanski
 • hrvatski
 • bugarski
 • ruski
 • ukrajinski
 • albanski
 • crnogorski