IT i telekomunikacije predstavlja sektor sa najvećom stopom rasta u Srbiji i svetu.
CAT alatke i smanjivanje troškova prevoda

Prevod i lokalizacija u IT sektoru zahtevaju brzu isporuku velike količine prevoda, sa potpunom doslednošću u terminologiji i stilu. Iz ovog razloga koristimo CAT alatke (Computer Aided Translation – Prevod uz pomoć računara) koje omogućavaju ovakve performanse.

Korišćenjem najnovijih CAT alatki, u mogućnosti smo da sarađujemo sa međunarodnim preduzećima i isporučujemo završene prevode u veoma kratkim rokovima.

Takođe sarađujemo sa preduzećima za koja je prevođenje novo i pružamo tradicionalne usluge prevođenja.

Za oba pristupa procesu, upravljanje terminologijom i pravljenje terminoloških rečnika su od ključne važnosti. Oni su važni zbog doslednosti i smanjivanja troškova prevoda.

Eurotranslate pruža usluge prevoda i lokalizacije IT kompanijama koje sarađuju sa klijentima u Evropi i svetu, za veliki broj jezičkih kombinacija.

 

Usluge prevoda i lokalizacije u IT industriji uključuju:
  • Prevod dokumentacije
  • Prevod onlajn podrške
  • Lokalizaciju softvera
  • Prevod sistemske administracije
  • Prevod tehničkih uputstava
  • Prevod materijala za obuku
  • Lokalizaciju korisničkog interfejsa
  • Formatiranje teksta (DTP) digitalnih i štampanih materijala

Za lokalizaciju medicinskog softvera, posetite http://medicaltranslationserbia.com/

Poverljivost

U saglasnosti sa ISO procedurama, sva dokumentacija i informacije su poverljivi. Pravno-obavezujući Ugovor o poverljivosti podataka se potpisuje kako bi se sačuvala bezbednost tehničkih i trgovinskih informacija dobijenih od klijenata.

Infrastruktura i bezbednost

Pošto želimo da konstantno unapređujemo kvalitet prevodilačkih projekata, redovno se bavimo unapređivanjem IT infrastrukture uz pomoć našeg tima sistemskih inženjera i njihovu neprestanu podršku. Ovo daje našim klijentima potvrdu da su nam pouzdanost, bezbednosti i efikasnost uvek na prvom mestu.

Dokumenta sa klijentima se razmenjuju elektronskom poštom i preko FTP protokola. Korišćenjem FTP protokola, korisnicima se dodaju korisničko ime i lozinka, tako da samo oni mogu da vide dokumente koji im pripadaju. Na ovaj način se obezbeđuju poverljivost i bezbednost podataka, što je osnova svake poslovne saradnje.

Mislimo da su poverljivost i bezbednost integralni, neodvojivi delovi bilo kod poslovnog sistema. Zbog toga, posvećujemo posebnu pažnju zaštiti naših servera i računara uz pomoć softvera ESET Mail Security for Microsoft Exchange i ESET Endpoint Protection Standards. Antivirus i anti-spam filteri su aktivni u zaštiti infrastrukture sistema i neometanog radnog procesa.

Pored svega navedenog, primenjuju se i određena pravila i restrikcije koji postavljaju uvek bezbednost podataka na prvo mesto.

Pošto su najnovija tehnologija, bezbednost i poverljivost ovakvim procedurama obezbeđeni, oni omogućavaju neometanu komunikaciju i razmenu podataka i dokumenata sa našim klijentima preko specifičnih portala klijenata ili drugih platformi koje nam pomažu da isporučujemo visokokvalitetne IT projekte.

Započnite prevodilačko putovanje sa nama.

Obratite nam se i zakažite besplatnu konsultaciju.