Search engine optimization (SEO) ili optimizacija sadržaja za pretraživače je neophodna za bilo koji veb sajt koji želi dobro pozicioniranje u rezultatima pretraga na nekom od pretraživača, kao što su Google, Bing i slični. Ako već investirate u kvalitetan, optimizovan sadržaj koji će popraviti vaše pozicioniranje, ne dopustite da kvalitet sadržaja i optimizacije opadnu prilikom prevoda na druge jezike. Kvalitetan prevod izabranih ključnih reči i optimizovanog sadržaja je jednako bitan za dobro pozicioniranje na svim željenim tržištima, kao što je bitan za domaće tržište i vaš sopstveni jezik.

https://eurotranslate.rs/wp-content/uploads/2020/07/seo-cover-900x500.jpg
PREVOD KLJUČNIH REČI

Da biste privukli klijente na inostranim tržištima, potrebno je da prevod ključnih reči bude dosledan i tačan, a da se prilikom prevoda vodi principima SEO optimizacije primenjenim u izvornom sadržaju. Prost prevod „reč po reč“ u ovom slučaju neće biti funkcionalan jer nije namenjen „ljudskim“ čitaocima, već pretraživačima. Kada se samo radi prost prevod ključnih reči, on može da posluži svrsi da tačno prenese značenje i bude prijatan za oko čitalaca – ali možda neće poslužiti glavnoj svrsi i biti prilagođen za pronalaženje i pretraživačima.

Prilikom prevoda liste ključnih reči, EuroTranslate obraća posebnu pažnju na sledeća pravila:

 • Bukvalan prevod neće uvek biti najefektniji. Izvorni govornici jezika mogu koristiti neki idiomatski izraz za određeni proizvod ili uslugu koji ne mora biti formalan izraz ili direktan prevod.
 • Određeni termini prilikom prevoda mogu da budu smešteni u pogrešne kategorije i budu označeni kao “rizični”. Na primer, reči PILE (hrvatski za testere) će izazvati Google, koji razmišlja na engleskom, da sadržaj obeleži kao medicinski (piles – eng. hemoroidi).
 • Regionalne varijante jezika i dijalektološke razlike mogu da dovedu do nesporazuma u značenju, posebno kada su u pitanju nazivi zanimanja. Uporedite samo nazive za pravnike u američkom i britanskom engleskom: „lawyer”, „attorney”, „barrister” i „solicitor”.
 • Ključne reči treba da budu što preciznije. Na primer, pretraga „lekara u Italiji“ će dati previše rezultata i biće teško pronaći odgovarajuće. S druge strane, ako se suzi na „lekare u Rimu“ ili još bolje, „pedijatre u Rimu“, daće mnogo jasnije rezultate nekome ko traži tačno određenog lekara u određenoj oblasti. Kvalitetan prevod SEO sadržaja uključuje poznavanje ovih faktora i principa.

Prevod ključnih reči podrazumeva prevođenje sadržaja za određeno ciljano tržište, ali ne samo to. Marketinški slogan ili poruka na jednom jeziku mogu zvučati potpuno drugačije prevedeni na drugi jezik. Tačan prevod ključnih reči će obezbediti bolje pozicije u pretraživačima jer će koristiti tačno one reči koje vaši potencijalni klijenti koriste tražeći odgovarajući proizvod ili uslugu.

Za najbolje rezultate SEO prevoda ključnih reči, EuroTranslate kombinuje tri usluge:

 • Jezička lokalizacija, koju vrši iskusan prevodilac, maternji govornik ciljnog jezika
 • Lokalizacija ključnih reči, koju vrši SEO-specijalizovani lingvista
 • Analiza ključnih reči za ciljno tržište, koju vrši SEO ekspert

Za uspešan prevod višejezičke liste ključnih reči, EuroTranslate će posebno obratiti pažnju na:

 • profesionalan pristup lokalizaciji ključnih reči
 • adaptaciju ključnih reči za željeno tržište (kombinacija jezika, kulturološke adaptacije i geografskih faktora)
 • analizu željenog tržišta radi kreiranje novih ključnih reči, izbora relevantnih i konkurentnih ključnih reči (prema lokalnim trendovima i dešavanjima)
 • testiranje ključnih reči u lokalnim pretraživačima za željena tržišta
Ako želite više informacija o prevodu ključnih reči i kako SEO lokalizacija može da vam bude od koristi:

Pozovite nas ili pročitajte više o prevodu ključnih reči.