MTPE - Machine translation post-editing

Lektura mašinski prevedenog teksta podrazumeva uređivanje sadržaja nakon mašinskog prevoda tako da konačan rezultat ispunjava zahteve klijenta. Drugim rečima, MTPE uključuje ljudsku kontrolu mašinske proizvodnje prevoda. Izvorni materijal se mašinski prevodi preko različitih prevodilačkih alatki za mašinsko prevođenje, a onda se rezultat predaje iskusnim lektorima koji proveravaju i ispravljaju čitljivost i tačnost prevoda.

Mada je mašinsko prevođenje dosta napredovalo tokom poslednjih godina, ono svakako ne može da zameni „žive“ prevodioce. Činjenica je da mašinski prevodi ne daju dobre rezultate, već je neophodan dodatni korak u vidu profesionalnog lingviste kako bi se postigao optimalni kvalitet prevoda. Sam proces revizije, ispravke ili uređivanja mašinskog prevoda naziva se post-lektura (Post-Editing) i razlikuje se od klasične lekture prevoda samim tim što se radi na tekstu koji je izbacio softver. Klasična lektura je dvojezična, a lektura mašinskog prevoda može biti i jednojezična, ako klijent to zahteva (mada će većina klijenata tražiti dvojezičnu lekturu ovakvog prevoda).

MTPE podrazumeva:
 • Proveru i ispravku gramatičkih, sintaksičkih, semantičkih grešaka, grešaka u pravopisu i interpunkciji
 • Postizanje visokog stepena tačnosti u prevođenju terminologije, uz proveru da su neprevedeni termini s namerom ostali takvi, na zahtev klijenta
 • Proveru podataka tako da ništa nije isključeno ili preskočeno u prevodu
 • Ispravku svih neprimerenih ili kulturološki neprihvatljivih koncepata
 • Korišćenje mašinskog prevoda u što većoj meri.

Lektura mašinskog prevoda nije moguća u svim situacijama, jer još postoje oblasti, kao što su marketing ili književnost, gde je prosto neophodan rad prevodilaca, a mašinsko prevođenje ne može biti korišćeno.

Uz sve to, EuroTranslate poznaje lingvističke nijanse u slovenskim jezicima koje mašinskim prevodima zadaju „glavobolje“, a proističu iz razlika u glagolskim oblicima za rodove, promena imenskih reči po padežima, kongruencije, nepotpunih rečenica i sličnih situacija za koje ne postoje adekvatne paralele u, na primer, engleskom jeziku.

EuroTranslate nudi dve vrste usluge lekture mašinskog prevoda:

LETIMIČNA OBRADA TEKSTA (Light post-editing) je oblik revizije mašinskog prevoda koji podrazumeva minimalne intervencije lektora i u suštini se svodi na osnovnu proveru prevoda radi uočavanja većih grešaka i nečitkih rešenja.

 • U ovoj vrsti lekture mašinskog prevoda, lektori ne vrše veće stilske izmene prevoda, već samo proveravaju gramatiku i veće lingvističke greške.
 • Letimična obrada teksta pogoduje uštedi novca i vremena, ali ne i potrebi za kreativnošću ili preciznošću prevoda. Drugim rečima, letimična obrada mašinskog prevoda se više bavi prenosom osnovnog značenja izvornog teksta, bez nijansiranja.
 • Ova vrsta lekture obično se koristi za dokumenta koja će klijent koristiti interno, kada je prevod hitno potreban, ili kada su rokovi i sam tekst veoma kratki.

POTPUNA OBRADA TEKSTA (Full post-editing) podrazumeva veći nivo intervencija i rada na tekstu mašinskog prevoda kako bi se postigao odgovarajući nivo kvaliteta.

 • Potpuna obrada mašinskog prevoda uključuje veće ispravke i zahtevniju lekturu.
 • Potpuna obrada mašinskog prevoda svakako podrazumeva više vremena i novca utrošenog na rad, ali se bavi mašinskim prevodom na mnogo dubljem nivou, uzimajući u obzir detalje i nijanse kao što su idiomatski izrazi i druge stilske figure.
 • Očekuje se da će tekst nakon potpune obrade biti visokog kvaliteta i da će se koristiti za interne kao i eksterne potrebe klijenata i deliti javno bez brige o nerazumevanju ili mogućim greškama u značenju.
Javite nam se za detalje o lekturi mašinskih prevoda.
https://eurotranslate.rs/wp-content/uploads/2020/07/PEpoređenje-1-900x700.png