USLUGE

PISANI PREVODI I
LOKALIZACIJA

Danas tehnologija napreduje vrtoglavom brzinom, donoseći svakodnevno nove mogućnosti o kojima…

LEKTURA I
KOREKTURA

Pored usluga prevoda vršimo i usluge lekture i korekture tekstova. Svaki prevod koji radimo prolazi kroz dve nezavisne provere.

OVERENI
PREVODI

Izvodi, uverenja i potvrde: izvodi iz matičnih knjiga, potvrde i uverenja nadležnih organa i ustanova…

USMENO PREVOĐENJE

Pored pisanih prevoda pružamo i usluge usmenog prevoda. Bilo da vam je potreban prevodilac za neku konferenciju….

FORMATIRANJE

Pored kvaliteta veoma je bitan i izgled prevoda. Korišćenjem nekog od programa za obradu i dizajn teksta, prevod koji…

OSTALE USLUGE

Organizacija javnobeležničke overe, Kulturno prilagođavanje , Transkripcija video i audio zapisa, Edukacija u oblasti…

NAŠA MISIJA JE DA SVOJIM KLIJENTIMA OMOGUĆIMO DA PROŠIRE SVOJE POSLOVANJE NA MEĐUNARODNA TRŽIŠTA I OSTVARE NEOMETANU KOMUNIKACIJU SA POSLOVNIM PARTNERIMA I KLIJENTIMA ŠIROM SVETA KOJI NE GOVORE NJIHOVIM JEZIKOM

Klijenata
završenih projekata godišnje
prevedenih reči godišnje

ipad-website-look

OTKRIJMO SNAGU JEZIKA

Pružamo usluge prevođenja sa svih značajnih svetskih jezika na južnoslovenske jezike i obrnuto.

  • srpski
  • bosanski
  • hrvatski
  • slovenački

  • crnogorski
  • bugarski
  • makedonski

Članstva

Elia_Logo_positiv_rgb-1
gala-member
Logo_RGB_Transparent

najnovije vesti


bilten