Prevod medicinske dokumentacije

Prevod medicinske dokumentacije je jedna od naših najvažnijih specijalizacija. Eurotranslate sarađuje sa vodećim organizacijama za medicinska istraživanja, farmaceutskim kompanijama i proizvođačima medicinske opreme.

Tokom dugogodišnjeg rada sa klijentima u oblasti medicina, izgradili smo zavidnu reputaciju kao najpouzdanija agencija za medicinske prevode, sa visokom stopom zadržavanja klijenata.

http://eurotranslate.rs/wp-content/uploads/2018/03/et-logo-svetli-1-300x80.png
Tačnost, bezbednost i poverljivost.

Svi naši medicinski prevodioci su lekari ili medicinski radnici.

Medicinski prevodi predstavljaju posebnu vrstu prevoda, gde tačnost predstavlja bezbednost i zbog toga su razumevanje materije i poznavanje medicinske opreme i proizvoda od ključne važnosti.

Ključni deo medicinskih prevoda predstavlja poznavanje medicinskih regulativa i procedura u konkretnoj zemlji, potreba za overom prevoda ili potpisom kliničkog lekara, kao i u kom formatu treba da bude prevedeni dokument kako bi bio po pravilnicima date zemlje.

Ponosni smo na tim specijalizovanih prevodilaca i lekara koji ulažu velike napore da prevod vaše dokumentacije bude precizan i potpuno tačan, a dokumenta bezbedna, uz primenu naših regulativa za poverljivost podataka.

Primeri medicinske dokumentacije koju prevodimo:

DOKUMENTACIJA O MEDICINSKIM UREĐAJIMA

UPUTSTVA ZA INSTALACIJU, ODRŽAVANJE I RUKOVANJE

FARMACIJA

CRO DOKUMENTACIJA

REZIME KARAKTERISTIKA PROIZVODA (SMPC)

BROŠURE SA UPUTSTVIMA ZA PACIJENTE (PIL)

SINOPSIS PROTOKOLA

DOSIJEI O ISTRAŽIVANJIMA MEDICINSKIH PROIZVODA (IMPD)

MEDICINSKI KARTONI, ISTORIJE BOLESTI, NALAZI, OTPUSNE LISTE I IZVEŠTAJI

Pored prevoda, obezbeđujemo i druge usluge iz oblasti medicine:
  • Medicinska overa dokumenata
  • Overeni medicinski prevodi sudskih tumača
  • Specijalizovana, lekarska provera kvaliteta
  • Povratni prevodi
  • Jezička validacija
  • Provera čitljivosti
  • Formatiranje
  • Konsultantske usluge
  • Usmeno prevođenje medicinskih sadržaja

Za potpuniju listu medicinskih dokumenata koje prevodimo, posetite naš veb-sajt za medicinske prevode: Eurotranslate Medical