Pravo

• Statuti, zakoni, propisi, direktive
• Ugovori, sporazumi, poravnanja
• Ponude, aukcije
• Sporovi, sudska dokumentacija, odluke, presude itd.
• Protokoli i zapisnici sa sastanaka
• Uverenja
• Prevodi javnih beležnika i sudskih prevodilaca

legal-translations