• Izvodi, uverenja i potvrde: izvodi iz matičnih knjiga, potvrde i uverenja nadležnih organa i ustanova
• Zvanični prepisi ocena obrazovnih ustanova
• Lekarski nalazi
• Pravna dokumentacija poput ugovora