Medicina i farmacija

• Uputstva za korišćenje i servisiranje medicinske opreme
• Medicinske procedure
• Dokumentacija o kliničkim studijama
• Dokumentacija o registraciji lekova i medicinskih sredstava
• Leci, brošure i opisi lekova i medicinskih sredstava
• Lekarski nalazi, bolnička dokumentacija, uverenja itd.

Više informacija potražite na Veb stranici našeg odeljenja za medicinske prevode: ovde

Why-we-need-the-best-health-insurance-for-us