Lokalizacija softvera i Veb stranica

• Softver (korisnički interfejs, datoteke za pomoć i uputstva)
• Hardver (specifikacije i uputstva)
• Specifikacije telekomunikacionih proizvoda
• Veb stranice
• E-učenje
• Računarske igre

software-and-localization-picture