Pored usluga prevoda vršimo i usluge lekture i korekture tekstova. Svaki prevod koji radimo prolazi kroz dve nezavisne provere. Više o procesu kontrole možete videti na stranici o garanciji kvaliteta.

Naši lektori proveravaju gramatičku ispravnost i kontrolišu konzistentnost prevoda.

Kako bismo otklonili i eventualne propuste, prevod se šalje na drugu proveru. Tom prilikom se kontroliše i izgled prevoda, tačnije vernost prevoda originalu u vizuelnom smislu.
Tek nakon finalne provere prevod se može poslati klijentu.