prva-ikona-quality

Eurotranslate je u potpunosti prošao sertifikaciju prema zahtevima standarda ISO 9001:2008

Veoma smo ponosni što smo pribavili sertifikat ISO 9001 za usluge prevođenja i uspostavili smo sledeće procese kontrole kvaliteta: kontrolisani tok rada, kontrolisana dokumentacija, parametri za procenu stepena ostvarenog kvaliteta, izbor stručnjaka za dati jezik, dobra poslovna praksa.

druga-ikona-quality

middlecircleanimated

Kontrola kvaliteta prevoda

Eurotranslate je od samog početka postavio izuzetno visoke standarde po pitanju kvaliteta. Veoma pažljivo kontrolišemo proces prevođenja, od početne komunikacije sa klijentom pa sve do konačne isporuke.

U ostvarivanju ovog cilja oslanjamo se na znanje i iskustvo naših prevodilaca, umešnost i marljivost naših lektora i vođa projekta, kao i na tehnološka dostignuća u prevodilačkoj delatnosti.
Da bismo obezbedili kontrolu svih faza jednog projekta, uveli smo poziciju vođe projekta koji je zadužen za praćenje svih faza i koordinaciju rada različitih učesnika u projektu. Iako ne učestvuju direktno u samom prevođenju, sve naše vođe projekta su diplomirani filolozi.

cetvrta-ikona

sesta-ikona

Postupak kontrole kvaliteta prevoda

Od trenutka kada klijent pošalje tekst za prevod pa sve do isporuke finalne verzije prevoda tog teksta klijentu, prevodilački projekat prolazi kroz više tačno utvrđenih faza:

1.) Pregled projekta
2.) Priprema i organizacija procesa prevođenja
3.) Sastavljanje rečnika pojmova
4.) Prevod
5.) Korektura
6.) Formatiranje
7.) Lektura
8.) Završna kontrola kvaliteta