Pored kvaliteta veoma je bitan i izgled prevoda. Korišćenjem nekog od programa za obradu i dizajn teksta, prevod koji nakon provere isporučujemo klijentu prilagođen je tako da je veran originalu i formatu u kome je dostavljen.

-formatiranje dokumenta tako da u potpunosti odgovara izvorniku

-priprema za štampu – obrada prevedenog teksta tako da odgovara originalnom tekstu u nekom od formata koji se koriste za pripremu za štampu (InDesign, Ilustrator, Frame Maker, Photo Shop)