Eurotranslate pruža širok spektar usluga. Broj jezičkih kombinacija koje možemo da ponudimo gotovo je neograničen, a nudimo i različite kombinacije prevoda i lektura, opšte i specijalizovane prevode i dr. Trudimo se da klijentima dostavljamo ponude koje sadrže više različitih opcija, tako da svako može da izabere onu skrojenu po svojoj meri.

Zbog ovoga je teško napraviti jedan sveobuhvatni cenovnik jer cena prevoda zavisi od mnogo faktora. Zato je najbolje da nam upit za cene dostavite e-poštom, zajedno sa uzorkom materijala za prevod, kako bismo mogli da izvršimo procenu i damo što precizniju ponudu.

U nastavku su navedeni pojedini opšti kriterijumi od kojih zavisi cena:

  • – da li je prevod sa overom sudskog prevodioca ili ne
  • – oblast odnosno stručnost teksta
  • – količina (za veće količine odobravamo popuste)
  • – rok isporuke
  • – broj prevodilaca

Obračun možemo da vršimo na dva načina:
1. prema broju prevodilačkih strana (ovo se naročito koristi za prevode sa overom sudskih prevodilaca, prevode ugovora i sl.)

  • – 1 prevodilačka strana ima 250 reči. U slučaju prevoda sa overom način obračuna broja strana može da se razlikuje budući da sudski prevodioci koriste sopstveni način obračuna. Na primer, jedna prevodilačka strana može da se obračunava kao 1 800 znakova bez razmaka ili kao 1 500 znakova bez razmaka.
  • – minimalna obračunska jedinica je jedna prevodilačka strana
  • – broj strana se zaokružuje na pola strane

2. prema broju reči (najčešće se primenjuje prilikom prevoda tehničkih uputstava ili na zahtev klijenata). Ako je dokument u elektronskoj formi i u čitljivom formatu (Word, Excel i sl.), obračun vršimo prema broju reči izvornog teksta. Ako je dokument u papirnoj formi ili nečitljivom elektronskom formatu (slika, PDF i sl.), obračun se vrši prema broju reči prevoda.

niste pronašli odgovor? Ostali načini da dođete do odgovora

Tim agencije Eurotranslate će u svakom trenutku nastojati da vam pruži tačne odgovore i podršku.

pretražite naš sajt

I dalje niste sigurni?

Ne možete da pronađete odgovor? Samo nam pošaljite poruku e-poštom ili nam se obratite pomoću dugmeta u nastavku. I odmah ćete dobiti odgovor na vaše pitanje!

društvene mreže

UDRUŽIMO SNAGE NA VAŠEM PREVODILAČKOM PROJEKTU