cena SR
25 mar 2019

CENE PREVODA

Često dobijamo pitanja o tome kako se naplaćuju prevodi, kako se računa cena i od čega zavise cene – pa evo kratkog objašnjenja svih faktora koji ulaze u određivanje cene prevoda, koje će vam, nadamo se, olakšati ceo proces.

Prvo, treba da znate šta sve uključuje cena prevoda i čiji sve rad ona podrazumeva: tu su rad menadžera projekata (koji će prihvatiti vaš upit, poslati dokument odgovarajućem prevodiocu, voditi računa da bude urađen u datom roku, proslediti ga odgovarajućem lektoru, kontaktirati vas kada bude završen i pobrinuti se za isporuku u roku, na dogovoren način), zatim rad prevodioca ili sudskog tumača, kao i obavezna provera lektora nakon urađenog prevoda.

Koji su najbitniji faktori za formiranje cene prevoda?

Cena prevoda se određuje na osnovu sledećih kriterijuma:

  • Broj reči (strana)

Jedna prevodilačka strana iznosi 250 reči. To znači, konkretno, da se ukupan broj reči prevoda podeli sa 250, i time dobijamo broj prevedenih strana, pri čemu se naplaćuje minimalno jedna strana.

Ne dozvolite da vas zavara papir koji držite u ruci: jedna strana „papirnog“ dokumenta neće značiti i jednu stranu prevoda. Uzmite u obzir izuzetno veliki prored, na primer, ili veoma sitne fontove, raspored teksta na strani (u jednoj ili dve kolone), puno slika ili grafikona – sve ovo može dovesti do toga da, na primer, postoji jednaka šansa da na 5 „papira“ bude od 3 do 8 prevodilačkih strana.

Kako ovo možete sami da proverite? Ako imate dokument za prevod na svom računaru, u programu Word možete da kliknete na opciju „Word count“ i utvrdite sami koliko reči sadrži dokument. Naravno, ovaj broj je čisto informativnog karaktera, jer se veoma često računa broj reči prevoda!

Pogledajte dokument za prevod: da li sadrži slike, grafikone, tabele? Da li i njih treba prevoditi? Ovo takođe ulazi u broj reči, i na to treba obratiti pažnju.

  • Vrsta teksta

U zavisnosti od tematike dokumenta koji treba prevesti, cena prevoda može da bude viša ili niža. Na primer, stručni i medicinski tekstovi će više koštati jer će njih prevoditi specijalizovani prevodioci za datu oblast (medicinske tekstove će raditi doktori medicine), dok neki dokumenti opšteg tipa, ili „tipski“ dokumenti, neće zahtevati specijalizovane prevodioce, pa će samim tim i koštati manje.

Ovde je veoma bitno napomenuti i da će prevodi sa overom sudskog tumača uvek biti nešto višeg cenovnog ranga – o tome možete detaljnije pročitati ovde.

  • Rok i način isporuke

Ako su u pitanju hitni prevodi sa rokom „za juče“, tu će biti primenjena viša cena. U slučajevima sa velikim brojem strana ili dokumenata, ovakva vrsta hitnosti će zahtevati i veći broj prevodilaca ili lektora angažovanih na projektu, što će se svakako odraziti i na konačnu cenu gotovog prevoda.

Takođe, ako je potrebno dostaviti prevod kurirskom službom na željenu lokaciju, ili ako niste u mogućnosti da preuzmete prevod kod nas u kancelarijama, u cenu će biti uračunata i kurirska dostava.

  • Jezik

Logično je pretpostaviti da će prevod na neke jezike (ili sa nekih jezika) usloviti različite cene prevoda. Da pogledamo jedan primer: imamo dokument koji treba prevesti na engleski i dokument koji treba prevesti na hebrejski. Šta mislite, da li će prevod na jezik koji je prilično čest, sa velikim brojem prevodilaca, biti skuplji od prevoda na jezik sa kojim gotovo da nemamo nikakvih dodirnih tačaka, sa veoma malim brojem prevodilaca koji se njim bave na našim prostorima?

 

POSEBNA KATEGORIJA: USMENI PREVODI

Usmeni prevodi se naplaćuju po satu angažovanja, ili po danu (za višednevna angažovanja), bez obzira da li su u pitanju konsekutivni ili simultani prevodi, ili prevodi sudskog tumača (na primer, na venčanjima ili kod matičara).