Pravo

• Statuti, zakoni, predpisi, direktive
• Pogodbe, sporazumi, poravnave
• Ponudbe, dražbe
• Spori, sodna dokumentacija, odločbe, sodbe itd.
• Protokoli in zapisniki s sestankov
• Potrdila
• Notarsko overjeni prevodi in sodni prevodi

legal-translations