• Izpisi, spričevala in potrdila: izpiski iz matičnih knjig, potrdila in spričevala pristojnih organov in ustanov
• Uradni prepisi ocen izobraževalnih ustanov
• Zdravniška poročila
• Pravna dokumentacija, kot so pogodbe