Medicina in farmacija

Več informacij najdete na spletni strani našega oddelka za medicinske prevode: www.medicaltranslationserbia.com

• Navodila za uporabo in servisiranje medicinske opreme
• Medicinski postopki
• Dokumentacija o kliničnih študijah
• Dokumentacija za registracijo zdravil in medicinskih pripomočkov
• Letaki, brošure in opisi zdravil ter medicinskih pripomočkov
• Zdravniška poročila, bolnišnična dokumentacija, potrdila itd.

Why-we-need-the-best-health-insurance-for-us