Ekonomija in finance

• Ekonomsko-finančne analize in poročila
• Bilance uspeha in stanja ter poročila o poslovanju
• Poslovni načrti
• Opisi bančnih in naložbenih izdelkov ter pogodbe
• Zavarovanje
• Poslovna korespondenca

business-and-finance