26 jan 2017

OSCE Chairmanship Business Conference

Povodom austrijskog predsedavanja organizacijom OEBS u 2017. godini, odeljenje spoljne trgovine Privredne komore Austrije – ADVANTAGE AUSTRIA organizovalo je u saradnji sa austrijskim Saveznim ministarstvom nauke, istraživanja i privrede (BMWFW), Saveznim ministarstvom za evropske integracije i spoljne poslove (BMEIA) i organizacijom OEBS konferenciju „Chairmanship Business Conference“ koja pruža doprinos razvoju zaštite životne sredine u zemljama članica. Konferencija je održana 25. januara 2017. u Privrednoj komori Austrije. Osim izuzetnog programa, međunarodna konferencija ponudila je jedinstvenu priliku za poslovne susrete u sklopu B2B sastanaka, kojima je prisustvovao i Eurotranslate kao prevodilačka agencija za sve južnoslovenske jezike.
https://www.b2match.eu/oscebusinessconference2017